44. Boekel - Molenwijk

type: V

nr: 022.502

datum opname: 17 september 2007

raam: geen

locatie: hoek Molenstraat

 

Zelfde type deuren, op het oog dezelfde verhoudingen en grootte als type Ak. Het rooster zit nu echter boven een deur en het dak loopt naar alle zijden schuin af (net voldoende zodat de regen er af valt). Aan deze is geknutseld, gezien de lichtere kleur steen rondom de deuren. Zouden die deuren dan niet origineel zijn geweest? Omdat dit een uitvalsweg uit Boekel is, vermoed ik dat - door een groei in bebouwing en daarmee een groei in stroomafname - dit type jonger is dan het A type. Ook al omdat er een ander en vermoedelijk goedkoper dak op zit. Of zou deze verbouwd zijn uit een Ak type? Dat denk ik toch niet, want de ornamentale rand onder het dak ontbreekt. Vergelijk deze ook met de nummers 55 en 66.

Zo, en dit was de laatse, nummer acht, op deze dag gefotografeerd!

Made with Namu6