164. Nijnsel - Sonseweg

type: A

nr.: 112.519

datum opname: 13 maart 2009

raam: geen

locatie: 50m uit hoek Airbornlaan en A50

 

Deze net een week eerder (her)ontdekt. Vorig jaar meende ik al een keer wat gezien te hebben, noordwaarts rijdend over de A50, maar herhaalde pogingen om duidelijkheid te krijgen leverden niets op, zodat ik tot de conclusie kwam dat ik het toch verkeerd gezien had.  Het e-huisje staat naast een stukje bos, een stuk van de Sonseweg af en is alleen te zien als het bladerdek dat toelaat.

 

Het hekje loop helemaal rondom, met buizen-frame. Opvallend is verder het witte plaatje met nummer en gevarensymbool. Dat laatstse is niet meer zichtbaar door de graffiti. De op de deuren aangebrachte structuur om aanplakken tegen te gaan, heeft niet tegen de graffiti geholpen.

 

De foto is gemaakt op de dag van de proefrit van de nieuwe auto; even gestopt om rond de auto te kijken naar eventuele onvolkomendheden.

En meteen een nieuw e-huisje gefotografeerd!

Made with Namu6