114. Berlicum - Werststeeg

type: A

nr: 017.506

datum opname: 9 mei 2008

raam: met glas

locatie: hoek Nieuweweg (en Werstkant)

 

Dit is een zeer multifunctioneel electriciteitshuisje. Niet alleen is het als zodanig in gebruik, maar biedt het ook ruimte aan de blauwe bordjes van het WOB (Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant, nu Brabant Water). Daarnaast wordt het als aanplakzuil benut en biedt het 'onderdak' aan een caravan. Dat laatste lijkt me niet echt gunstig, want je krijgt al snel groene aanslag onder al dat geboompte.

Ook het e-huisje zelf ondervind enig schade.

 

Made with Namu6